Wgłębniki diamentowe

Wgłębnik służy do wykonania odcisku na metalu i ich stopach. Na podstawie odcisku zostaje określona twardość według skali Rockwella lub Vickerse`a. Oprawka walcowa kołnierzowa jest wykonana ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości. W oprawce jest osadzony, kryształ diamentu technicznego naturalnego najwyższej jakości. W przypadku skali Rockwella diament ma kształt stożka, a w skali Vickerse`a ostrosłupa. Wgłębniki poddawane są regeneracji w celu przywrócenia im właściwości wymiarowych zgodnych z wymaganiami Głównego Urzędu Miar. W wielu wypadkach możliwa jest regeneracja obu typów wgłębnika. Wgłębnik diamentowy po regeneracji, ze znakiem legalizacji, jest narzędziem pełnosprawnym i pełnowartościowym.

Regeneracja wgłębników