M1031 Obciągacz diamentowy jednoziarnisty nieszlifowany

Przy doborze obciągacza należy uwzględniać wielkość ziarna i twardość ściernicy. Obciągacz będzie pracował w sposób optymalny z mniejszymi ściernicami z podanego zakresu w każdej możliwej konfiguracji ściernicy. W wypadku większych ściernic z podanego zakresu jego zastosowanie jest możliwe o ile jest to ściernica o niskiej lub średniej twardości spoiwa i drobnym lub średnim ziarnie. Szczegółowe informacje o zasadach doboru obciągaczy znajdują się niżej w zakładce Informacje Techniczne.

Zapytaj o produkt
Informacje Techniczne

zasady doboru obciągaczy jednoziarnistych - OPIS

 

zasady doboru obciągaczy jednoziarnistych - DANE TABELARYCZNE