M5010 - 4013 Wgłębnik diamentowy do pomiaru twardości metodą Rockwella

Kąt wierzchołkowy : 120°
Promień stożka : 0,2 mm
Uchwyt : walec Fi 6,35 mm
Zapytaj o produkt
Zużycie oraz regeneracja wgłębnika

Jakość oraz stopień zużycia wgłębnika mają istotny wpływ na dokładność i powtarzalność pomiarów, zwłaszcza jeśli dokonywane są one w górnym zakresie skali. Do produkcji wgłębników stosowane są najwyższej jakości ziarna diamentowe, które są obrabiane w celu uzyskania właściwej geometrii oraz jakości powierzchni. Żywotność wgłębników jest wysoka, jednak niestety i one wymagają okresowej wymiany lub regeneracji.

Ocena zużycia wgłębnika wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, dlatego użytkując twardościomierz należy odgórnie ustalić interwały jego regeneracji lub wymiany. Tylko stosowanie spełniającego wymagania normy wgłębnika może zapewnić wiarygodne i powtarzalne pomiary. Zastosowanie z góry założonych okresów pracy wgłębnika jest o tyle istotne, że błąd jaki będzie pojawiał się przy pomiarach zużytym wgłębnikiem może powiększać się w powolny, ewolucyjny sposób finalnie prowadząc do znacznych niedokładności przeprowadzanego pomiaru twardości.

Podczas procesu regeneracji przywracana jest właściwa geometria końcówki pomiarowej. Wgłębnik po regeneracji jest w pełni sprawnym narzędziem pomiarowym, nie ustępującym narzędziu nowemu. Również dla wgłębników regenerowanych możliwe jest uzyskanie świadectwa legalizacji Głównego urzędu Miar.

Legalizacja

Dla wszystkich dostarczanych przez nas wgłębników możliwe jest uzyskanie świadectwa legalizacji Głównego Urzędu Miar. O zapotrzebowaniu na Świadectwo Legalizacji wgłębnika prosimy powiadomić nas podczas składania zamówienia, ze względu na konieczność skorzystania z usług zewnętrznej jednostki certyfikującej, zwłaszcza przy rzadziej stosowanych typach wgłębników.

Rodzaje certyfikatów:

  • Świadectwo OUM-Warszawa z orzeczeniem o zgodności z normą PN-EN ISO 6508-1:2016
  • Świadectwo OUM-Warszawa bez orzekania zgodności z normą PN-EN ISO 6508-1:2016
  • Świadectwo DAkks (EN/DE)
Pomiar twardości

Procedurę pomiaru metodą Rockwella określa Polska Norma PN-EN ISO 6508

Pomiar twardości odbywa się za pomocą stożka diamentowego dla stali hartowanych. Normowy stożek ma kąt wierzchołkowy 120° i promień zaokrąglenia 0,2 mm.

Metoda ta polega na zmierzeniu głębokości wbicia stożka w badany materiał

Przebieg pomiaru:

  1. Wstępne obciążenie F0 i ustawienie czujnika
  2. Robocze obciążenie F0 + F1 powodujące trwałe odkształcenie
  3. Usunięcie roboczego obciążenia F1 i odczyt pomiaru z czujnika w odpowiedniej skali

przebieg pomiaru twardości Rockwella

Skale i wartości
Skala Oznaczenie Obciążenie Wgłębnik
A HRA 60 kG stożek diamentowy 120⁰
B HRB 100 kG kulka stalowa 1/16 in (1,588 mm)
C HRC 150 kG stożek diamentowy 120⁰
D HRD 100 kG stożek diamentowy 120⁰
E HRE 100 kG kulka stalowa 1/8 in (3,175 mm)
F HRF 60 kG kulka stalowa 1/16 in (1,588 mm)
G HRG 150 kG kulka stalowa 1/16 in (1,588 mm)