Czy regenerowany wgłębnik ustępuje w czymś nowemu?

Nie, nie jest w niczym gorszy. Podobnie jak dla nowego wgłębnika istnieje możliwość uzyskania świadectwa akredytowanego laboratorium.