Ściernice obwodowe

Charakteryzuje umieszczenie głównej części warstwy roboczej na płaszczyźnie równoległej do osi obrotu ściernicy. Produkowane są zarówno z ziarna diamentowego jak i z ziarna borazonowego. Obywa rodzaje ziarna dostępne są zarówno w wersjach spojonych ze spoiwem żywicznym lub metalowym, oraz w wersji powlekanej tj. ze spoiwem galwanicznym.

Ściernice ze spoiwem galwanicznym można wielokrotnie regenerować.