Ściernice czołowe

Ściernice czołowe charakteryzuje umieszczenie głównej części warstwy roboczej na płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu ściernicy. Produkowane są zarówno z ziarna diamentowego jak i z ziarna z azotku boru (CBN). Obywa rodzaje ziarna dostępne są zarówno w wersjach spojonych ze spoiwem żywicznym lub metalowym, oraz w wersji powlekanej tj. ze spoiwem galwanicznym.

Ściernice ze spoiwem galwanicznym można wielokrotnie regenerować.