Czernienie BLACKFAST

Blackfast jest specjalistyczną metodą, służącą do wykańczania i czernienia elementów stalowych. Jest to bezpieczny i łatwy proces chemiczny, polegający na zanurzeniu tychże elementów w roztworach, w temperaturze pokojowej Rzeczą szczególnie wartą uwagi jest to, że poczernienie elementu nie pociąga za sobą zmiany jego wymiarów. Każdy wytwórca elementów precyzyjnych, maszyn czy narzędzi, potrzebujący estetycznego wykończenia swoich produktów, jest naszym potencjalnym klientem.

Ten niszowy rynek może być eksploatowany najefektywniej przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, dysponujące odpowiednią bazą techniczną, wykorzystujące niniejsze produkty do własnych potrzeb lub dystrybuujące je dalej.

Produkty

 • Roztwór czerniący do żelaza i stali
 • Roztwór postarzający do brązu, miedzi, cyny
 • Roztwór postarzający do cynku
 • Roztwory i proszki odtłuszczające
 • Roztwory wytrawiaczy kwasowych
 • Roztwory fosforanów
 • Olej odwadniające
 • Odrdzewiacze

Przebieg procesu

Proces Blackfast mieści się w kategorii czernienia chemicznego (nie należy go jednak mylić z parkeryzacją czyli fosforanowaniem!). Jednolicie czarne wykończenie osiąga grubość rzędu 1,3-3 µm i ma charakter bardziej dekoracyjny niż ochronny.


Jako że proces nie wpływa znacząco na wymiary czernionego przedmiotu, a jednolite poczernienie uzyskuje się także na gwintach, w ślepych otworach itp., nawet gdy elementy te znajdują się w koszu, nadaje się on doskonale dla niewielkich przedmiotów, obrabianych maszynowo. Proces wymaga odtłuszczenia i, ewentualnie, odrdzewienia przed zanurzeniem w łaźni o temperaturze pokojowej. Ochronę antykorozyjną zapewnia końcowe zanurzenie w oleju odwadniającym.


Na sprzęt składa się prosty zestaw zbiorników polietylenowych, niezbędny jest również dostęp do bieżącej wody, natomiast zbyteczne są jakiekolwiek drogie urządzenia wentylacyjne. Lokuje się go zazwyczaj tuż obok linii wytwórczej. W większości przypadków jest on obsługiwany przez pracowników bez doświadczenia technicznego w tej dziedzinie. Produkt sprzedawany jest po krótkiej demonstracji z użyciem elementu stalowego, dostarczonego przez potencjalnego klienta. Każdy rodzaj stali, od łagodnej, przez odlewaną, do utwardzanej stali narzędziowej, ale nie nierdzewnej, może zostać poczerniony. Jeden litr stężonego roztworu pokryje od 4 do 8 metrów kwadratowych powierzchni stali, w zależności od jej rodzaju.

Opracowany przez Blackfast proces czernienia w temperaturze pokojowej jest prostą operacją zanurzeniową, zaprojektowaną zwłaszcza do użytku w fabrykach. Proces nie zmienia znacząco wymiarów czernionego przedmiotu, a jednolity kolor uzyskiwany jest na powierzchniach obrobionych, gwintach i ślepych otworach. Poczernienie osiągane jest przez chemiczne zmiany powierzchni metalu, zaś proces wymaga odtłuszczenia, zanurzenia w roztworze przygotowawczym, a następnie w czerniącym. Ochronę antykorozyjną zapewnia końcowe zanurzenie w oleju odwadniającym.

Przebieg procesu
ODTŁUSZCZANIE
  Na zimno Na gorąco
Odczynnik: Blackfast 716 Blackfast 626
Rozcieńczenie: 1 część preparatu : 1 część wody 10-12%
Temperatura: > 15°C 10 minut
Czas zanurzenia: 10-20 minut 10 minut
  Utrzymywać w czystości i uzupełniać.
PRZYGOTOWANIE
Odczynnik: Blackfast 551
Rozcieńczenie: 1 część preparatu : 9 częśćI wody
Temperatura: > 15°C
Czas zanurzenia: 30 - 60 sekunf
  Utrzymywać w czystości i uzupełniać.
CZERNIENIE
Odczynnik: Blackfast 181
Rozcieńczenie: 1 część preparatu : 3 częśćI wody
Temperatura: > 15°C
Czas zanurzenia: Około 1 minuty
  Utrzymywać w czystości i uzupełniać.

Pamiętaj aby:

 • Upewnić się, że metal jest naprawdę czysty (plamy na poczernionej powierzchni oznaczają niedostateczne oczyszczenie)
 • Utrzymywać stężenie roztworu
 • Utrzymywać roztwór w temperaturze > 15°C
 • Nie przeczernić (jeśli tak się stanie, nadmiar sadzy zetrzeć przed zanurzeniem w oleju)
OLEJOWANIE
Odczynnik: Blackfast 817, 825, 833, 841
Rozcieńczenie: bez rozcieńczenia
Czas zanurzenia: 20 minut

Pamiętaj aby:

 • Zainstalować matę grzewczą na dnie zbiornika
 • Usuniętą wodę skierować do kanalizacji
 • Używać osobnego kosza do zbiornika z olejem lub odtłuszczać go po użyciu
 • Dać dość czasu olejowi, by mógł usunąć wodę z czernionej powierzchni
 • Poruszać małe przedmioty
 • Obracać przedmioty o skomplikowanym kształcie
 • Regularnie uzupełniać poziom roztworu w zbiornikach
 • Zamykać pokrywy, gdy roztwory nie są używane
 • Pozwolić elementom czernionym wyschnąć przed ich dotykaniem
 • Nie dopuścić do starcia się oleju z czernionego elementu

Schemat Małej Linii - 20 L

Schemat Małej Linii - 20 L
 • Lokalizacja w miejscu bliskim stanowiska obróbki
 • Dostęp do bieżącej wody i kanalizacji
 • Zainstalowanie zbiorników na dogodnej wysokości
 • Spodziewana przepustowość: 150-200 kg/tydzień

Schemat Dużej Linii - 700 L

Schemat Dużej Linii - 700 L
 • Maksymalizacja przerobu: gorący odtłuszczacz, gorące namaczanie w wodzie
 • Obsługa ładunków ciężkich: przenośnik napowietrzny
 • Wytrawiacze kwasowe: stal twarda, usunięcie rdzy, powierzchnia nieobrobiona, usunięcie łuski
 • Ulepszone płukanie wodą: wzbudzane powietrzem
 • Filtrowanie: filtr zbiornika czerniącego – 50 µm
 • Spodziewana przepustowość: 2-3 ton/dzień

Według danych angielskich, gdy klient zamieniał swą dotychczasową linię czerniącą na system BLACKFAST tej samej wielkości, zyskiwał oszczędność rzędu L6,000-L8,000/rok.

Dlaczego Blackfast?

System Blackfast został zaprojektowany specjalnie do prowadzenia łatwego, efektywnego czernienia żelaza i stali w temperaturze pokojowej. Naszym celem jest dostarczenie Państwu metod ekonomicznego i trwałego czernienia. Służymy pomocą techniczną w doborze systemu najbardziej dostosowanego do Państwa potrzeb.

 

  Blackfast Oksydowanie na gorąco
Temperatura pokojowa TAK NIE 140°C
Niski koszt zużytej energii TAK NIE wysokie koszty podgrzewania i utrzymywania temperatury
Bezpieczne i łatwe dodawanie odczynników TAK NIE dodawanie wody i odczynników wymaga ścisłej kontroli w celu uniknięcia rozprysku i rozlania
Nie-dymiące kąpiele TAK NIE wyciąg niezbędny
Stale gotowe do użycia TAK NIE kąpiel wymaga podgrzania do 140°C
Niskie koszty podstawowe instalacji TAK NIE drogie zbiorniki, podgrzewacze, sprzęt kontrolny
Brak zniekształcenia termicznego elementów TAK NIE zniekształcenie może wystąpić
Łatwe użycie w zamkniętych pomieszczeniach TAK NIE wymaga energii, obsługi i wentylacji
Czernienie odlewów żelaznych TAK NIE przyjmuje barwę czerwoną lub brązową

Korzyści użytkowania

BRAK ZMIANY WYMIARÓW:

wiele części maszynowych jest zaprojektowanych z wąskim przedziałem tolerancji, który wyklucza ich powlekanie czy platerowanie.

 

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ:

czarna powierzchnia absorbuje wosk, olej lub szczeliwa antykorozyjne, dając ochronę przed rdzewieniem.

 

ATRAKCYJNY WYGLĄD:

trwałe czarne wykończenie zwiększa walory estetyczne szerokiej gamy produkowanych przedmiotów.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

redukcja odblasków na poruszających się narzędziach lub elementach maszyn przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa operatora i zmniejsza jego zmęczenie.

Zastosowanie

Zastosowanie
 • CZĘŚCI MASZYN PRZEMYSŁOWYCH
 • NARZĘDZIA RĘCZNE
 • NARZĘDZIA TNĄCE
 • WYRZYNARKI
 • OPRAWY NARZĘDZIOWE
 • ŚRUBY Z ŁBAMI KULKOWYMI
 • GWINTOWNIKI I TŁOCZNIKI
 • MASZYNY HYDRAULICZNE
 • ŁAŃCUCHY I PRZYPUSTNICE
 • KOŁA ZĘBATE
 • NARZĘDZIA MASZYNOWE
 • ŁĄCZNIKI
 • SPRĘŻYNY
 • BLOKI HYDRAULICZNE
 • KORONKI WIERTNICZE
 • ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE

Zagadnienia środowiskowe

Produkty Blackfast nie są chemikaliami niebezpiecznymi w transporcie w myśl regulacji IMCO, przyjętej przez ONZ. Przy dostawach oznakowane są jako "niebezpieczne w przypadku połknięcia", co, jeśli dotyczy artykułu konsumpcyjnego, nie czyni go ani mniej ani bardziej szkodliwym niż dostępne na rynku środki czyszczące.

Bardzo rzadko zachodzi konieczność usunięcia i utylizacji roztworów, gdyż w trakcie użytku jego stężenie słabnie, a przywraca się je przez dodanie nowej porcji koncentratu.

Blackfast Chemicals

Blackfast Chemicals

Firma Blackfast Chemicals jest na rynku brytyjskim liderem i specjalistą w dziedzinie czernienia w temperaturze pokojowej. Sprzedaż zestawów preparatów Blackfast firmom zajmującym się zarówno produkcją lekkiego sprzętu inżynieryjnego, jak i fabrykom sprzętu ciężkiego, prowadzona jest z sukcesem w kraju i poza granicą.

Nabywcami tych produktów są firmy, wytwarzające elementy stalowe i żelazne o bardzo wąskich tolerancjach wymiarowych. Jednolite czarne wykończenie takich elementów dziś niezwykle popularne i znacząco zwiększa odczuwalną wartość produktu. Wśród nabywców produktów Blackfast Chemicals znajdują się wielcy, którzy zamawiają rocznie 10 000 litrów, jak i mali, którzy zamawiają w tym samym okresie 25 litrów. Wszystkie produkty dystrybuowane są w kanistrach 5- i 25-litrowych.

25% klientów produkuje narzędzia maszynowe lub zbliżone produkty, 5% elementy hydrauliczne, 60% maszyny przemysłowe, przeznaczone m. in. dla stolarstwa, metalurgii, szewstwa, introligatorstwa, drukarstwa, , wytwórni opakowań metalowych itp. 5% łączniki i przedmioty inne, zaś pozostałe 5% to wytwórcy i przedsiębiorstwa wykonujące czernienia na zamówienie.

W USA, gdzie taki typ ekonomicznych procesów niskotemperaturowych jest wielce popularny, roczne obroty rynku wynoszą 6 mln $ względem odbiorcy ostatecznego.