Wgłębniki Vickersa

Specyfika pomiaru metodą Vickersa, oraz jej niemal wyłącznie laboratoryjne zastosowanie powodują, że w wypadku pomiarów HV, w zasadzie nie występuje zjawisko zużycia wgłębnika. Konieczność ich wymiany spowodowana jest zazwyczaj przez upływ terminu obowiązywania certyfikatu. Przesłanką do wcześniejszej wymiany wgłębnika Vickersa może być sytuacja, w której różnica pomiędzy mierzonymi przy pomocy układu optycznego twardościomierza przekątnymi odcisku regularnie przekracza 5% długości, lub wykazuje trend wzrostowy.