Wgłębniki Rockwella

Pomiar metodą Rockwella jest najczęściej stosowaną w praktyce warsztatowej metodą oceny twardości. Oferowane przez nas wgłębniki diamentowe stosowane są przy kilku skalach pomiarowych Rockwella w tym w najczęściej stosowanej przy pomiarach twardości stali skali HRC.

Podczas przeprowadzania pomiaru tą metodą wgłębnik wciskany jest w badaną próbkę przy użyciu określonej siły, a podstawą do określenia twardości jest głębokość uzyskanego przy pomocy wgłębnika odcisku. Sposób dokonywania pomiarów określa norma PN-EN ISO 6508-1:2016.

Jakość oraz stopień zużycia wgłębnika mają istotny wpływ na dokładność i powtarzalność pomiarów, zwłaszcza jeśli dokonywane są one w górnym zakresie skali. Do produkcji wgłębników stosowane są najwyższej jakości ziarna diamentowe, które są obrabiane w celu uzyskania właściwej geometrii oraz jakości powierzchni. Żywotność wgłębników jest wysoka, jednak niestety i one wymagają okresowej wymiany lub regeneracji.

Ocena zużycia wgłębnika wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, dlatego użytkując twardościomierz należy odgórnie ustalić interwały jego regeneracji lub wymiany. Tylko stosowanie spełniającego wymagania normy wgłębnika może zapewnić wiarygodne i powtarzalne pomiary. Zastosowanie z góry założonych okresów pracy wgłębnika jest o tyle istotne, że błąd jaki będzie pojawiał się przy pomiarach zużytym wgłębnikiem może powiększać się w powolny, ewolucyjny sposób finalnie prowadząc do znacznych niedokładności przeprowadzanego pomiaru twardości.