Obciągacze pyłowe

Obciągacze pyłowe są odmianą obciągaczy agregatowych wykonywaną z drobniejszego ziarna. Przeznaczone są do wykańczającego obciągania ściernic wykonanych z drobnego ziarna. Część robocza obciągacza pyłowego powstaje w procesie wysokotemperaturowej agregacji ziarna diamentowego. Przy doborze obciągacza należy uwzględnić zarówno wielkość ziarna ściernicy jak i średnicę części roboczej samego obciągacza. 

Informacje techniczne