Wgłębniki do twardościomierzy

Dostarczamy najwyższej jakości wgłębniki do twardościomierzy. W naszej ofercie znajdują się zarówno wgłębniki do najpopularniejszych warsztatowych modeli twardościomierzy Rockwella jak i te do bardzo rzadko stosowanych modeli laboratoryjnych wykorzystujących inne systemy pomiarowe.

Właściwy stan wgłębnika do twardościomierza jest niezbędnym warunkiem uzyskania możliwie powtarzalnych i wiarygodnych wyników pomiarów. Przy produkcji wgłębników używamy wyselekcjonowanych kryształów diamentu o najwyższej jakości. Wyłącznie zachowanie najwyższej staranności podczas całego cyklu produkcyjnego umożliwia wytworzenie wgłębników o jakości niezbędnej dla przyrządów pomiarowych. Żywotność wgłębników jest bardzo wysoka, jednak również one ulegają zużyciu. O ile w wypadku stożkowego wgłębnika Rockwella zużycie wynikające z anizotropowych właściwości mierzonych próbek ma stosunkowo niewielki wpływ na wiarygodność pomiarów, przy ostrosłupowych wgłębnikach Vickersa, Knoppa czy Berkovitcha jest już istotnym parametrem. Ponadto zużywanie się wgłębnika skutkuje zmianą promienia zaokrąglenia wierzchołka co w istotny sposób wpływa na wiarygodność pomiarów. Wyłącznie regularna wymiana końcówek pomiarowych, umożliwia uzyskanie możliwej do zaakceptowania powtarzalności pomiarów.

Dla wszystkich dostarczanych przez nas wgłębników możliwe jest uzyskanie świadectwa legalizacji Głównego Urzędu Miar. O zapotrzebowaniu na Świadectwo Legalizacji wgłębnika prosimy powiadomić nas podczas składania zamówienia, ponieważ konieczność skorzystania z usług zewnętrznej jednostki certyfikującej, zwłaszcza przy rzadziej stosowanych typach wgłębników.

Oferujemy również usługę regeneracji wgłębników. Podczas procesu regeneracji przywracana jest właściwa geometria końcówki pomiarowej. Wgłębnik po regeneracji jest w pełni sprawnym narzędziem pomiarowym, nie ustępującym narzędziu nowemu. Również dla wgłębników regenerowanych możliwe jest uzyskanie świadectwa legalizacji Głównego urzędu Miar.