M2110/D - 1,00 ct - SM1

Łączna masa kryształów 1,00 ct. Ziarna umieszczone są w 3 warstwach po 3 sztuki (łącznie 9 sztuk). Sumaryczna masa diamentów w jednej warstwie 0,33 ct. Do ściernic o średnicach rzędu 200 - 250 mm z  drobnym lub średnim ziarnem i o miękkich lub średnich spoiwach. Można stosować do ściernic o większych szerokościach.  

Zapytaj o produkt