M2114/D - 1,50 ct - SM1

6 kryształów w 1 warstwie. Sumaryczna masa diamentów 1,50 ct. Do ściernic o średnicach rzędu 450 - 500 mm bez względu na wielkość ziarna i twardość spoiwa. Można stosować do ściernic o większych szerokościach.  

Zapytaj o produkt