M2113/D - 1,25 ct - SM1

5 kryształów w 1 warstwie. Sumaryczna masa diamentów 1,25 ct. Do ściernic o średnicach rzędu 400 - 450 mm bez względu na wielkość ziarna i twardość spoiwa. Można stosować do ściernic o większych szerokościach.  

Zapytaj o produkt