M1032 Obciągacz diamentowy jednoziarnisty nieszlifowany

Wielkość ziarna diamentowego : 0,25 ct
0,35 ct
0,50 ct
0,75 ct
1,00 ct
1,25 ct
Ilość diamentów : 1
Szlifowany : NIE
Możliwość regeneracji : TAK
Typ uchwytu : Walec

Obciągacz jednoziarnisty typu M1032 znajduje zastosowanie w procesach profilowania i ostrzenia ściernic z elektrokorundu i węglika krzemu o spoiwie ceramicznym

Zapytaj o produkt
Dobór wielkości ziarna diamentowego

Na dobór właściwego obciągacza diamentowego wpływa przede wszystkim jego kształt zależny od wielkości i jakości surowca diamentowego. Obciągacz z kryształem diamentu o masie przekraczającej wymaganą nominalną wielkość jest nieekonomiczny w użytkowaniu. Dla tego do precyzyjnych operacji najbardziej ekonomiczne jest stosowanie obciągania wstępnego i końcowego z odpowiednio dobranymi narzędziami o odpowiedniej masie kryształów diamentu. Ekonomiczną wielkość obciągacza o nominalnej masie kryształu diamentu można dobrać posługując się tabelą nr 6. Obciągacze dobiera się także ze względu na sztywność mocowania i dobre odprowadzanie ciepła. W pierwszym wypadku należy posługiwać się danymi technicznymi podanymi w kartach katalogowych oraz znać posiadane uchwyty mocujące. W drugim przypadku należy dobierać obciągacz z możliwie największą oprawką.

 

Średnica ściernicy obciąganej [mm]

Szerokość ściernicy obciąganej [mm]

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

25

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

20

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

16

35

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

30

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

25

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

25

35

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

 

20

30

40

50

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

25

35

40

55

63

75

90

100

120

 

 

 

 

 

450

 

 

 

25

30

35

45

55

63

80

90

105

120

 

 

 

 

500

 

 

 

20

25

35

40

50

60

70

80

95

110

130

150

 

 

550

 

 

 

 

25

30

40

45

55

63

70

85

100

115

135

150

 

600

 

 

 

 

20

30

35

40

50

60

65

80

90

105

105

135

150

Dane ściernicy obciąganej

Nominalna masa kryształu diamentu [ct]

Twardość

Materiał

Ziarno

H , I

99A

150-100

0,20

0,25

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

 

95A

90- 36

0,25

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

J , K

 

30- 20

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,00

 

98C

150-100

0,25

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

L , M.

99C

90- 36

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,00

 

 

30- 20

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,00

3,00

N , O

99A

150-100

0,25

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

 

95A

90- 36

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,50

P. , Q

 

30- 20

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,00

3,50

 

98C

150-100

0,30

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,25

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,50

R , S

99C

90- 36

0,50

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

3,00

3,50

 

 

30- 20

0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

2,00

2,00

2,00

2,50

3,00

3,00

3,50

4,00

Dobór średnicy obciągacza
Waga diamentu [ct] Średnica obciągacza D
6 mm 8 mm 10 mm
0,50 + + +
0,75   + +
1,00   + +
1,25   + +
1,50     +
1,75     +
Proces obciągania

Proces obciągania ściernicy obciągaczami jedno ziarnistymi nie szlifowanymi ma na celu usunięcie zanieczyszczonej i stępionej warstwy ściernicy, przywracając jej własności skrawne oraz wymagane kształty geometryczne.

Ściernicę należy obciągać płynnymi ruchami bez wymuszonych nacisków o charakterze uderzeniowym. Obciąganie należy rozpoczynać zawsze od największej i najbardziej zdeformowanej powierzchni ściernicy.

W czasie obciągania nie należy dopuścić do nadmiernego rozgrzania się kryształu diamentu w obciągaczu. Proces obciągania należy rozpoczynać przy ustalonym intensywnym strumieniu płynu chłodzącego o przepływie do 20 l/min oraz ściernicy będącej w ruchu obrotowym. Rozpoczęcie obciągania na sucho i uruchomienie przepływu strumienia chłodzącego w czasie trwania procesu grozi zniszczeniem diamentu (popękanie). Najczęściej używanym chłodziwem jest płyn chłodzący stosowany w obrabiarce eksploatującej ściernicę.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się obciąganie ściernic na sucho przy stosowaniu parametrów obciągania obniżonych o około 30 %. W czasie obciągania ściernicy na sucho należy po każdym przejściu czynić przerwy w celu ochłodzenia kryształu diamentu. Nie wolno chłodzić rozgrzanego kryształu diamentu w płynie chłodzącym. Do szybkiego ochłodzenia diamentu wystarczy odsunięcie obciągacza od wirującej ściernicy i przetrzymanie go w strugach oziębionego powietrza wytwarzającego się w skutek ruchu wirowego ściernicy.

W czasie obciągania kryształu diamentu w obciągaczu powinien być ustawiony powinien być ustawiony powierzchnią natarcia (tj. powierzchnią znajdującą się między wierzchołkami diamentu) w stosunku do powierzchni obciąganej ściernicy. W celu wyeliminowania możliwości wciągania stożka diamentu przez wirującą ściernicę i powstających wtedy drgań o różnej amplitudzie, stożek diamentu obciągacza powinien być ustawiony poniżej poziomej osi ściernicy o 1 – 3 mm oraz pod kątem 10 – 15. Kąt pochylenia obciągacza w kierunku przesuwu wzdłużnego wynosi 0 – 10, wówczas kąt pochylenia powierzchni natarcia wynosi 0 – 5.

 

Proces obciągania

 

Obciąganie ściernicy przeprowadza się wstępnie i wykańczająco, a w każdym zabiegu wykonuje się 2 do 3 przejść. Prędkość obciągania [ m/sek ] jest zawsze równa prędkości obwodowej ściernicy obciąganej. Parametry obciągania (posuw wzdłużny p oraz głębokość obciągania za jednym przejściem g ) są podane w tabeli. Wraz ze zbliżaniem się granicznej dopuszczalnej wielkości zużycia kryształu diamentu zwiększa się powierzchnia jego bezpośredniego styku z obciąganą ściernicą, co powoduje zwiększenie się ilości wydzielanego ciepła. Dla tego im bardziej zużyty kryształ diamentu w obciągaczu, tym większy musi być przepływ płynu chłodzącego. Po pewnym czasie użytkowania obciągacz wykazuje zużycie wierzchołka diamentu.

 

Proces technologiczny obróbki szlifowaniem

Warunki używania obciągaczy diamentowych

 

Rodzaj szlifowania

Chropowatość powierzchni stali w stanie

Posuw wzdłużny

Głębokość obciągania ( dosuw )

Liczba przejść obciągacza bez dosuwu

Ulepszonym

Miękkim

[m/min]

Wstępne

Końcowe

[m/przejście]

Liczba

[m/przejście]

Liczba

Szlifowanie kłowe z posuwem wzdłużnym

1,25

0,63

0,32

0,16

---

1,25

0,63

0,32

0,30-0,40

0,20-0,30

0,10-0,20

0,05-0,10

 

0,02-0,03

 

2 - 3

0,010

0,010

0,010

0,005

 

1 – 2

---

1

1 – 2

1 – 2

Szlifowanie kłowe z posuwem poprzecznym (wgłębnym )

1,25

0,63

0,32

---

1,25

0,63

0,15-0,25

0,08-0,15

0,05-0,08

 

0,02-0,03

 

2 – 3

0,010

0,010

0,005

 

1 – 2

1

1 – 2

1 – 2

Szlifowanie bezkłowe z posuwem wzdłużnym

0,63

0,32

0,16

---

1,25

0,63

0,10-0,15

0,08-0,10

0,05-0,08

 

0,02-0,03

 

2 – 3

0,010

0,010

0,005

 

1 – 2

1

1 – 2

1 – 2

Szlifowanie bezkłowe z posuwem poprzecznym ( wgłębnym )

0,63

0,32

1,25

0,63

0,07-0,15

0,05-0,08

 

0,02-0,03

 

2 – 3

0,010

0,005

 

1 – 2

 

1 – 2

Szlifowanie bezuchwytowe z posuwem wzdłużnym

---

---

0,10-0,15

 

 

0,02-0,03

 

1 – 2

 

---

 

 

---

 

---

Szlifowanie otworów z posuwem wzdłużnym

1,25

0,63

0,32

2,50

1,25

0,63

2,00-3,00

1,00-2,00

0,50-1,00

 

0,02-0,03

 

2 – 4

0,010

0,005

0,005

 

1 – 2

1 – 2

2 – 3

2 – 3

Szlifowanie płaszczyzn

1,25

0,63

0,32

2,50

1,25

0,63

0,60-0,80

0,40-0,60

0,20-0,40

 

0,02-0,03

 

2 – 3

0,010

0,010

0,005

 

1 – 2

1

1 – 2

2 – 3

Szlifowanie gwintów

1,25

0,63

---

---

0,08-0,15

0,05-0,08

0,01-0,02

3 – 5

0,010

0,005

1 – 2

1

2 – 3

Szlifowanie profili kształtowych ze sterowaniem automatycznym

1,25-0,63

0,63-0,32

2,50-1,25

1,25-0,63

0,20-0,40

0,10-0,30

0,03-0,05

0,02-0,04

3 – 5

3 - 4

0,010

0,005

1 – 2

2 – 3

1 – 2

2 – 3

 

Regeneracja

Jednoziarniste obciągacze nieszlifowane seryjnie produkujemy w dwóch wersjach wykonania tj. z diamentem typu C lub z diamentem typu 1. Klientom, u których szlifowanie i obciąganie ściernic jest stałym elementem procesu technologicznego zalecamy stosowanie diamentu typu 1. Obciągacze z tym typem ziarna można regenerować, zapewniają też wysoką powtarzalność ilości cykli pracy. Z zasadami procesu regeneracji możecie Państwo zapoznać się na podstronie: regeneracja obciągaczy.

W warunkach produkcji jednostkowej, gdy szlifowanie i obciąganie ściernicy jest wykonywane okazjonalnie bardziej zasadnym jest zazwyczaj stosowanie ziarna typu C. Obciągacz z ziarnem tego typu jest znacznie tańszy, Żywotność takiego obciągacza jest jednak niższa niż obciągacza z ziarnem typu 1. W efekcie koszt jednostkowy operacji obciągania ściernicy dla obydwu typów obciągaczy jest porównywalny, jeśli szacować go będziemy wyłącznie jako zależność ceny zakupu do ilości operacji.

Powyższe sugestie mają charakter ogólny, a ostateczna decyzja dotycząca wyboru ziarna musi uwzględniać również inne czynniki związane z jakością parku maszynowego, kwalifikacjami operatorów obrabiarek, czy wysokością kosztów pobocznych.