M3435 - JUNG Obciągacz diamentowy jednoziarnisty szlifowany

Wielkość ziarna diamentowego : 0,25 ct
Promień szlifu diamentu : 0,200 mm
Kąt szlifu diamentu : 50⁰
Typ uchwytu : Stożek

Obciągacz diamentowy jednoziarnisty szlifowany stosowany do wyrównywania i profilowania ściernic z korundu, elektrokorundu lub węglika krzemu o spoiwie ceramicznym i żywicznym. Diament kątowy promieniowy przeznaczony do precyzyjnego profilowania ściernic. Najwyższa jakość diamentu zapewnia długą żywotność narzędzia.

Zapytaj o produkt