M3506 - MSO Obciągacz diamentowy jednoziarnisty szlifowany

Wielkość ziarna diamentowego : 0,25 ct
0,33 ct
0,50 ct
Promień szlifu diamentu : 0,200
Kąt szlifu diamentu : 60⁰
Typ uchwytu : Walcowy

Obciągacz diamentowy jednoziarnisty szlifowany stosowany do wyrównywania i profilowania ściernic z korundu, elektrokorundu lub węglika krzemu o spoiwie ceramicznym i żywicznym. Diament kątowy promieniowy przeznaczony do precyzyjnego profilowania ściernic. Najwyższa jakość diamentu zapewnia długą żywotność narzędzia.

Zapytaj o produkt