M3507 - FORTUNA Obciągacz diamentowy jednoziarnisty szlifowany

Wielkość ziarna diamentowego : 0,50 ct
0,75 ct
1,00 ct
1,50 ct
1,75 ct
Promień szlifu diamentu : 0,100 mm
0,200 mm
0,500 mm
Kąt szlifu diamentu : 55⁰
Typ uchwytu : Stożek Morse'a + M6

Obciągacz diamentowy jednoziarnisty szlifowany stosowany do wyrównywania i profilowania ściernic z korundu, elektrokorundu lub węglika krzemu o spoiwie ceramicznym i żywicznym. Diament kątowy promieniowy przeznaczony do precyzyjnego profilowania ściernic. Najwyższa jakość diamentu zapewnia długą żywotność narzędzia.

Zapytaj o produkt