M2560 Obciągacz diamentowy płytkowy (diament syntetyczny)

Obciągacz płytkowy służy do przywracania właściwości skrawnych oraz nadawania wymaganych kształtów geometrycznych ściernicom. Nadaje się do obciągania ściernic o większych wymiarach zewnętrznych, miękkich lub średniotwardych, przeznaczonych do szlifowania przedmiotów o profilach kształtowych. Wkładka wykonana jest ze spoiwa metalowego (proszki metali), w którym są osadzone ziarna lub igły diamentu naturalnego lub syntetycznego. Zużyty obciągacz nie podlega regeneracji.

Zapytaj o produkt
Dobór liczby słupków diamentowych

Dobór liczby słupków obciągacza płytkowego

Dobór przekroju słupka diamentowego
Wielkość ziarna ściernicy [µm] Przekrój słupka w obciagaczu [mm]
150 - 240 0,8 x 0,8
80 - 120 1,0 x 1,0
60 1,2 x 1,2
46 1,5 x 1,5
Ułożenie słupka diamentowego

Ustawienie słupka diamentowego

Zapytaj o cenę i dostępność

Zazwyczaj termin wykonania produktu, wynosi kilka dni. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. 

* - pola wymagane