M2110 Obciągacz diamentowy wieloziarnisty

Wielkość ziarna diamentowego : 1,00 ct
1,50 ct
Ilość diamentów : 9
Ilość szeregów : 3
Szlifowany : NIE
Możliwość regeneracji : NIE
Typ uchwytu : Stożek Morse'a

Obciągacz wieloziarnisty typu M2110 znajduje zastosowanie w procesach profilowania i ostrzenia ściernic z elektrokorundu i węglika krzemu o spoiwie ceramicznym.

Zapytaj o produkt
Zastosowanie

Obciągacz M2110 służy do przywracania właściwości skrawających oraz nadawania wymaganych kształtów geometrycznych uniwersalnym ściernicom o średnich wymiarach z ziarnem ściernym elektrokorundowym (99A, 98A) lub z węglika krzemu (99C, 98C) o średniej twardości (H - O) i wielkości 24 - 46, o spoiwach żywicznym lub gumowym. Obciągacz nie nadaje się do obciąganie ściernic z ziarnem diamentowym lub borazonowym.

Warunki eksploatacji

Obciąganie można przeprowadzić jednocześnie trzema kryształami diamentów, ustawionymi w osi poziomej ściernicy prostopadle do jej powierzchni. Wówczas można stosować maksymalny posuw wzdłużny i głębokość. Przy obciąganiu pojedynczymi kryształami diamentów należy stosować minimalny posuw wzdłużny i głębokość lub jak dla obciągaczy jednoziarnistych.

Zużyty obciągacz M2110 nie podlega regeneracji.