Tabela wymiarów podstawowych
D U X T H
100 4 4 16,5 20
Ziarno
D126
Koncentracja
C75