Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
100 3 + 2 6 20 25
100 3 + 2 10 24 25
125 3 + 2 6 20 25
125 3 + 2 10 24 25
Ziarno
D46 / D126
Koncentracja
C100 / C125