Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
125 6 3 20 50,8
Ziarno
D64
Koncentracja
C100