Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
125 2,5 1,2 11,5 32
125 3,0 3,8 11,5 32
150 3,9 1,5 11,5 32
150 3,0 2,0 12,0 32
Ziarno
D54 / D64 / D76 / D91
Koncentracja
C75 / C100 / C125 / C150