Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
80 4 5 10 32
100 4 5 10 32
Ziarno
D54 / D91 / D107 / D126
Koncentracja
C50 / C75