Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
125 5 6 18 32
Ziarno
D91
Koncentracja
C100