Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
100 5 4 20 25
Ziarno
D76
Koncentracja
C75