Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
100 2 1,6 8 25
125 3 1,8 8 25
Ziarno
D107
Koncentracja
C50