Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
100 4 2 10 25
125 4 2 8 25
150 4 2 13 25
Ziarno
D46 / D76
Koncentracja
C125