Tabela wymiarów podstawowych
D W X T H
100 4 4,5 14 20
100 4 6,5 14 20
Ziarno
D91 / D126
Koncentracja
C50 / C75