1A1W Ściernica trzpieniowa walcowa

Ziarno : diamentowe
Spoiwo : galwaniczne
Korpus : stalowy
Kształt : walcowy
Rodzaj obróbki : szlifowanie otworów
Zapytaj o produkt
Tabela wymiarów podstawowych

Poniższa tabela przedstawia standardowe wymiary. Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ściernic o innych wymiarach.

 

D T S L
1,0 5 3 60
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
7 6 70
5,5
6,0
6,5
7,0
8,0 10
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0 8 100
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0 12 10
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
Tabela obrotów
Φ D [mm] Prędkość szlifowania [m/s]
10 12 15 20 25 30 35 40
obr/min
1                
2 95 493              
3 63 662 76 394 95 493          
4 47 746 57 296 71 620 95 493        
5 38 197 45 837 57 296 76 394 95 493      
6 31 831 38 197 47 746 63 662 79 577 95 493    
7 27 284 32 740 40 926 54 567 68 209 81 851 95 493  
8 23 873 28 648 35 810 47 746 59 683 71 620 83 556 95 493
9 21 221 25 465 31 831 42 441 53 052 63 662 74 272 84 883
10 19 099 22 918 28 648 38 197 47 746 57 296 66 845 76 394
11 17 362 20 835 26 044 34 725 43 406 52 087 60 768 69 449
12 15 915 19 099 23 873 31 831 39 789 47 746 55 704 63 662
13 14 691 17 629 22 037 29 382 36 728 44 074 51 419 58 765
14 13 642 16 370 20 463 27 284 34 105 40 926 47 746 54 567
15 12 732 15 279 19 099 25 465 31 831 38 197 44 563 50 930
16 11 937 14 324 17 905 23 873 29 842 35 810 41 778 47 746
17 11 234 13 481 16 852 22 469 28 086 33 703 39 321 44 938
18 10 610 12 732 15 915 21 221 26 526 31 831 37 136 42 441
19 10 052 12 062 15 078 20 104 25 130 30 156 35 182 40 208
20 9 549 11 459 14 324 19 099 23 873 28 648 33 423 38 197
21 9 095 10 913 13 642 18 189 22 736 27 284 31 831 36 378
22 8 681 10 417 13 022 17 362 21 703 26 044 30 384 34 725
23 8 304 9 964 12 456 16 607 20 759 24 911 29 063 33 215
24 7 958 9 549 11 937 15 915 19 894 23 873 27 852 31 831
25 7 639 9 167 11 459 15 279 19 099 22 918 26 738 30 558
Zalecana prędkość szlifowania
Zalecana prędkość szlifowania [m/s]
Spoiwo Diament CBN
Z chłodzeniem Bez chłodzenia Z chłodzeniem Bez chłodzenia
Galwaniczne 15 20 20 30
Żywiczne 15 20 20 30
Metalowe 15 18 x
Ceramiczne x 30
Podstawowe zalety ściernic o spoiwie galwanicznym

- Bardzo precyzyjne odwzorowanie kształtu korpusu, pozwalające wytwarzać detale o skomplikowanych kształtach trudnych do uzyskania w przypadku innych rodzajów spoiw przy jednoczesnej możliwości uzyskania bardzo wysokich tolerancji wymiarowych wytwarzanych narzędzi. Szczególe zastosowanie znajdują przy kształtowaniu kamieni jubilerskich, bursztynu, profilowania materiałów metalicznych i niemetalicznych (kompozyty), jak również przy nadawaniu kształtu ściernicom ceramicznym (tzw. obciągacze profilowe).
- Dzięki sposobowi zamocowania ziarna w spoiwie galwanicznym tj. kontrolowanemu odkryciu wierzchołków ziaren ściernych (DIA i CBN) narzędzia te wykazują wyższą w stosunku do innego typu spoiw agresywność, wydajność, szybkość i efektywność pracy przy znacznie łatwiejszym usuwaniu materiału obrabianego i przy zmniejszonym nagrzewaniu się materiału obrabianego. Wyższa agresywność pracy skutkuje jednak szybszym zużywaniem się ściernicy.
- Narzędzia o spoiwie galwanicznym zachowują przez cały okres użytkowania ten sam profil co eliminuje konieczność obciągania korekcyjnego kształtu ściernicy.
- Możliwość regeneracji zużytych narzędzi.

Przykład zamówienia

1A1W  3,0 / 5 - 3 / 60  D356  GD