M1032/D

Obciągacz wykonywany jest z ziarnem o 0,25 do 1,25 ct. Najczęściej wg wymiarów:

  • D1 = 6 mm
  • D2 = 10 mm
  • L1 = 25 mm
  • L2 = 12 mm

Na zamówienie możliwe jest wykonanie obciągacza z większym ziarnem lub o innych wymiarach.

Przy doborze obciągacza należy uwzględniać wielkość ziarna i twardość ściernicy. Obciągacz będzie pracował w sposób optymalny z mniejszymi ściernicami z podanego zakresu w każdej możliwej konfiguracji ściernicy. W wypadku większych ściernic z podanego zakresu jego zastosowanie jest możliwe o ile jest to ściernica o niskiej lub średniej twardości spoiwa i drobnym lub średnim ziarnie. Szczegółowe informacje o zasadach doboru obciągaczy znajdują się niżej w zakładce Informacje Techniczne.

Zapytaj o produkt
Informacje Techniczne

zasady doboru obciągaczy jednoziarnistych - OPIS

 

zasady doboru obciągaczy jednoziarnistych - DANE TABELARYCZNE