dobór wielkości ziarna w obciągaczach jednoziarnistych

Do produkcji obciągaczy wykorzystujemy wyłącznie wyselekcjonowane ziarna diamentowe o najwyższej jakości. Kryteriami selekcji są wielkość, jakość oraz kształt ziarna.

Dobierając obciągacz należy brać przede wszystkim pod uwagę wielkość ziarna. Szczegółowe kryteria doboru wielkości ziarna zostały przedstawione w zakładce informacje szczegółowe. Możliwe jest oczywiście stosowanie obciągacza z większym ziarnem niż zalecane, jest to jednak nieopłacalne. 

Kolejnymi kryteriami doboru obciągacza są jego sztywność i dobre oprowadzanie ciepła. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium należy posługiwać się dokumentacją producenta obrabiarki. W drugim przypadku należy dobierać obciągacz z możliwie największą oprawką. 

typ ziarna

Jednoziarniste obciągacze nieszlifowane seryjnie produkujemy w dwóch wersjach wykonania tj. z diamentem typu C lub z diamentem typu 1. Obciągacz z ziarnem typu C jest znacznie tańszy, jednak jego żywotność jest niższa niż obciągacza z ziarnem typu 1. W efekcie koszt jednostkowy operacji obciągania ściernicy dla obydwu typów obciągaczy jest porównywalny. 

Klientom, u których szlifowanie i obciąganie ściernic jest stałym elementem procesu technologicznego zalecamy stosowanie diamentu typu 1. W warunkach produkcji jednostkowej, gdy szlifowanie i obciąganie ściernicy jest wykonywane okazjonalnie bardziej zasadnym jest zazwyczaj stosowanie ziarna typu C.  

Obciągacze z ziarnem typu 1 można regenerować. Więcej informacji o procesie regeneracji można znaleźć w zakładce usługi - regeneracja obciągaczy jednoziarnistych. 

przebieg procesu obciągania ściernicy

Ściernicę należy obciągać płynnymi ruchami bez wymuszonych nacisków o charakterze uderzeniowym. Obciąganie należy rozpoczynać zawsze od największej i najbardziej zdeformowanej powierzchni ściernicy. 

W czasie obciągania nie należy dopuścić do nadmiernego rozgrzania się kryształu diamentu w obciągaczu. Proces obciągania należy rozpoczynać przy ustalonym intensywnym strumieniu płynu chłodzącego o przepływie do 20 l/min oraz ściernicy będącej w ruchu obrotowym. Rozpoczęcie obciągania na sucho i uruchomienie przepływu strumienia chłodzącego w czasie trwania procesu grozi zniszczeniem diamentu (popękanie). Najczęściej używanym chłodziwem jest płyn chłodzący stosowany w obrabiarce eksploatującej ściernicę. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się obciąganie ściernic na sucho przy stosowaniu parametrów obciągania obniżonych o około 30 %. W czasie obciągania ściernicy na sucho należy po każdym przejściu dokonać przerwy w celu ochłodzenia kryształu diamentu. Nie wolno chłodzić rozgrzanego kryształu diamentu w płynie chłodzącym. Wystarczy odsunięcie obciągacza od wirującej ściernicy i przetrzymanie go w strugach oziębionego powietrza wytwarzającego się w skutek ruchu wirowego ściernicy. 

 

Obciąganie ściernicy przeprowadza się wstępnie i wykańczająco, a w każdym zabiegu wykonuje się 2 do 3 przejść. Parametry podane są w zakładce informacje szczegółowe.  

Wraz ze zbliżaniem się granicznej dopuszczalnej wielkości zużycia kryształu diamentu zwiększa się powierzchnia jego bezpośredniego styku z obciąganą ściernicą, co powoduje zwiększenie się ilości wydzielanego ciepła. Dla tego im bardziej zużyty kryształ diamentu w obciągaczu, tym większy musi być przepływ płynu chłodzącego.  

Powyższe sugestie mają charakter ogólny, a ostateczna decyzja dotycząca wyboru ziarna musi uwzględniać również inne czynniki związane z jakością parku maszynowego, kwalifikacjami operatorów obrabiarek, czy wysokością kosztów pobocznych.