chropowatość powierzchni dla ściernic ze spoiwem żywicznym

wielkość ziarna diamentowego wielkość ziarna CBN parametr chropowatości Ra
  B181 1,12
B151 0,75
B126 0,66
D181 B107 0,53
D151 B 91 0,50
D126 B 76 0,45
D107 B 64 0,40
D 91 B 54 0,33
D 76 B 46 0,25
D 64   0,18
D 54 0,16
D 46 0,15