Kontrola jakości

Kontrola jakości i jej wkład w budowanie zespołu pracowniczego.

Prowadzimy szczegółowy monitoring wszystkich procesów produkcji.

Nasz system kontroli jakości to szeroki program testów na każdym etapie produkcji. Nie ograniczamy się wyłącznie do kontroli wyrobu finalnego. Testy prowadzimy na wszystkich etapach procesu produkcji: począwszy od analizy dostarczanych komponentów, przez kontrolę jakości półfabrykatów, kończąc na odbiorze technicznym gotowych produktów. Każdy z naszych pracowników jest na zasadzie samokontroli, osobiście odpowiedzialny za jakość na obsługiwanym przez siebie odcinku procesu produkcyjnego. Uwaga jaką poświęcamy opiniom pracowników produkcji, spowodowała ich osobiste zaangażowanie w proces doskonalenia naszych technologii i produktów. Rozwiązaliśmy dzięki temu szereg problemów, z których istnienia wiele konkurencyjnych przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy. Wkład jaki wnoszą osoby zaangażowane w proces produkcji, jest ważnym elementem realizacji naszej strategii konkurencyjności.