Rozwój produktów

Kierunki rozwoju, nasze inspiracje i metody unikania stagnacji.

Co robimy by nasze doświadczenie nie stało się dla nas ciężarem.

Produkujemy narzędzia diamentowe i borazonowe od przeszło 25 lat. Posiadamy oczywiście wielkie doświadczenie, ale traktujemy je wyłącznie jako jeden z elementów naszej strategii konkurencyjności. Śledzimy światowe trendy w produkcji narzędzi diamentowych i CBN, na bieżąco testujemy i wdrażamy nowe rozwiązania. Poszukujemy metod adaptacji i implementacji najnowszych rozwiązań u naszych klientów. Synergia doświadczenia, zaangażowania, chęci rozwoju, niepoprzestawania na raz opracowanych rozwiązaniach pozwoliła nam opracować autorskie technologie pozwalające na wytwarzanie narzędzi o optymalnej jakości i wydajności, uzależnionych od potrzeb klienta. W naszej ofercie znaleźć można narzędzia dla klientów o zróżnicowanych wymaganiach: począwszy od warsztatów i sporadycznego użycia do firm z najwyższymi wymaganiami pracujących w cyklu ciągłym.